Tomas Ohlsson AB

Monteringsanvisning vindskydd

1. Bottenramen lägges ut och kryssmätes.
2. Bottenramen lägges i våg (endast under montering).
3. Hörnjärnen monteras (hörnen skall fyllas med sand eller jord).
4. Skruva ihop bågarna.
5. Lyftbalken monteras på mittersta bågen.
6. Rikta laskerna vid behov.
7. Bågarna monteras på bottenramen (dra ej åt skruvarna).
8. Gavelstolpe monteras.
9. Reglarna mätes upp efter bottenramen.
10. Reglarna monteras på bågarna.
11. När alla reglarna är monterade sättes bågarna i lod, snedstagen monteras i gavlarna och alla bultar dras åt.
12. Montering takplåtar. Starta i den öppna ändan, jämns med ytterkanten på första bågen. Det är viktigt att läkterna är avsågade jämns med ytterkanten på första bågen.
13. Lägg upp 8st takplåtar 1 ½ vågs överlapp på toppen. Skruva mitt på plåtarna och i skarvarna i varje regel.
14. Sidoplåtarna skjutes upp under takplåten. Använd en läkta enl. bilden att lyfta takplåten med.
15. Skruva i vågdalen. I nedersta regeln och i skarvarna skruvas i varannan vågdal.
16. Montering av gavelplåtar. Lägg ut plåtarna på marken.
17. Börja från mitten och ut mot sidorna. Var noga med de är lodräta. Det är viktigt att gavelplåtarna ej sticker upp över takplåten.
18. Till sist monteras vinkelblecken Skruvarna finns i en plastpåse.
19. När hallen används till djur skall nedersta regeln monteras under lasken.
20. Vid små djur kan en skyddsplåt behövas mellan bottenramen och nedersta regeln.
21. Vindföraknring. Slå ned 2st stolpar i öppningen och förankra hallen med spännband eller liknande.

SKYDDA HÖRNEN PÅ HALLEN. DJUREN VILL GÄRNA ANVÄNDA DOM TILL ATT KLIA SIG PÅ. DET ÄR STOR RISK ATT HÖRNPLÅTEN LOSSNAR OCH DJUREN KAN SKADA SIG.

Monteringsanvisning med bilder. Klicka här

Fler bilder. Klicka här