Tomas Ohlsson AB

12__320x240_hastinreede-15-1-09-204

Tomas Ohlsson AB är nygammalt företag som bildadets när Ladugårdsinrede delades i   2 st  bolag 1/5 2007.

Tomas Ohlsson AB drivs av den gamla ägaren och sysslar med försäljning av hästinrede, utestall, stallutrustning, vindskydd,rundbågehallar, fönster och dörrar.